30. 1. 2009

... CIAEvolúcia...tradícia...funkcia...demencia...
sedimentácia...asanácia...indícia...pozícia...

Ambícia...manipulácia...korupcia...protekcia...
informácia...redakcia...autorizácia...

Reklamácia...asociacia...mobilizácia...indukcia...
demonštrácia...akcia...polícia...

Hospitalizácia...petícia...sankcia...revolúcia...
defenestrácia...resekcia...sterilizácia...

Kapitulácia...klimatizácia...demokracia...
civilizácia...deklarácia...humanizácia...

Opcia...koalícia...opozícia...akrobácia...preparácia...
inseminácia...špekulácia...

Ambícia...Patrícia...Felícia...asanácia...intuícia...
machinácia...polúcia...privatizácia...

Inštalácia...reštitúcia...indícia...prostitúcia...
kopulácia...byrokracia...defraudácia...

Demoralizácia...konkurencia...plynofikácia...
maďarizácia...delimitácia...dehonestácia...

Informácia...arogancia...kanalizácia...rekvalifikácia...
dedukcia...degenerácia...kremácia.